Medlemsbrev

Kära medlem!
Trevligt att ha dig som medlem, du är välkommen att vara med oss år 2017!
Här kan Du ta del av aktuella medlemsbrev där du kan läsa vad som sker i föreningen:

Medlemsbrev – våren 2014
Medlemsbrev – hösten 2014
Medlemsbrev – våren 2015
Medlemsbrev – hösten 2015
Medlemsbrev – våren 2016
Medlemsbrev – hösten 2016
Medlemsbrev – våren 2017
Medlemsbrev – hösten 2017
Medlemsbrev – hösten 2018

Vänliga Hälsningar
Styrelsen för Ájtte Musei Vänner