Förtroendevalda i föreningen

Föreningens styrelse 2024

Ordförande: Lars Lehman
Ledamot och sekreterare: Ann-Charlotte Sjaggo
Ledamot och kassör: Erik Granerot
Ledamot: Anna Rimpi
Ledamot: Ida Jansson
Ersättare: Per Tjikkom (2024)
Ersättare: Anna Pittja Granlund (2024)
Ersättare: Hanna Schimmer (2024)

Övriga förtroendevalda 2023

Revisorer: Viola Walkeapää och AnnaLisa Nyberg
Revisorsersättare: Karin Vannar
Valberedning: Nannie Fredriksson och Irene Partapuoli