Föreningens syfte

Föreningen Ájtte Musei Vänner vill vara en länk mellan museet Ájtte och allmänheten. Föreningen har genom åren kunnat möjliggöra åtskilliga inköp till museets samlingar, något vi hoppas få möjlighet att fortsätta med.