Förtroendevalda i Ájtte Musei Vänner

Föreningens styrelse 2019

Ordförande: Ann-Marie Smeds (2019)
Vice ordförande: Marcus Sjaggo (2018-2020)
Sekreterare: Magdalena Johansson (2019-2021)
Ledamot:  Elli Kari Grufvisare (2019-2021)
Ledamot: Henrik Blind (2018-2020)
Ledamot: Åsa Lindstrand (2018-2020)
Ledamot: Karin Tuolja (2019-2021)

Ersättare: Brita Iren Thomasson (2019)
Ersättare:  Birgit Sandahl (2019)
Ersättare: Birgitta Kuoljok (2019)
Hedersmedlemmar: Astrid Pirak, Anna-Maria Blind Olsson, Seth Högling, Torbjörn Arnold

Övriga förtroendevalda 2019

Revisor: Viola Engström
Revisorsersättare: Anna Lisa Nyberg
Valberedning: Erika Nordvall Falck, sammankallande
Valberedning: Anna-Clara Fasth, Liz-Marie Nilsen
Medlemsansvarig: Elli Kari Grufvisare