Förtroendevalda i Ájtte Musei Vänner

Föreningens styrelse 2020

Ordförande: Ann-Marie Smeds (2020)
Ledamot: Marcus Sjaggo (2020-2021)
Ledamot: Magdalena Johansson (2019-2020)
Ledamot:  Bengt Åke Kuoljok (2020)
Ledamot: Barbro Stenman (2020-2021)
Ledamot: Inger Wågman-Larsson (2020-2021)
Ledamot: Karin Tuolja (2019-2020)

Ersättare: Brita Iren Thomasson (2020)
Ersättare:  Åsa Lindstrand (2020)
Ersättare: Torbjörn Doj (2020)
Hedersmedlemmar: Astrid Pirak, Anna-Maria Blind Olsson, Seth Högling, Torbjörn Arnold

Övriga förtroendevalda 2020

Revisor: Viola Walkeapää och Anna Lisa Nyberg
Revisorsersättare: Karin Vannar
Valberedning: Erika Nordvall Falck (sammankallande), Anna-Clara Fasth Andersson, Liz-Marie Nilsen
Ersättare i valberedning: Kjell Åke Aronsson
Medlemsansvarig: