Förtroendevalda i Ájtte Musei Vänner

Föreningens styrelse 2018

Ordförande: Stefan Mikaelsson (2018)
Ledamot: Marcus Sjaggo (2018-2020)
Ledamot: Karin Tuolja (2017-2019)
Ledamot:  Lars Bergqvist (2017-2019)
Ledamot: Henrik Blind (2018-2020)
Ledamot: Åsa Lindstrand (2018-2020)
Ledamot:  Birgit Sandahl (2017-2019)

Ersättare: Brita Iren Thomasson (2018)
Ersättare:  ElliKari Grufvisare (2018)
Ersättare: Birgitta Kuoljok (2018)
Hedersmedlemmar: Astrid Pirak, Anna-Maria Blind Olsson, Seth Högling, Torbjörn Arnold

Övriga förtroendevalda 2018

Revisor: Camilla Möller
Revisorsersättare: Viola Engström
Valberedning: Erika Nordvall Falck, sammankallande
Valberedning: Liz-Marie Nilsen
Medlemsansvarig: Vakant