Förtroendevalda i Ájtte Musei Vänner

Föreningens styrelse 2017

Ordförande: Katarina Pirak Sikku (2017)
Vice ordförande: Marcus Sjaggo (2016-2017)
Sekreterare: Karin Tuolja (2017-2018)
Ledamot:  Lars Bergqvist (2017-2018)
Ledamot: Henrik Blind (2016-2017)
Ledamot: Åsa Lindstrand (2016-2017)
Ledamot:  Birgit Sandahl (2017-2018)

Ersättare:  Dag Nilsson (2017)
Ersättare:  ElliKari Grufvisare (2017)
Ersättare: Birgitta Kuoljok (2016)
Hedersmedlemmar: Astrid Pirak, Anna-Maria Blind Olsson, Seth Högling, Torbjörn Arnold

Övriga förtroendevalda 2017

Revisor: Camilla Möller
Revisorsersättare: Viola Engström
Valberedning: Ninni Lindberg
Valberedning: Erika Nordvall Falck, sammankallande
Medlemsansvarig: Elisabeth Pirak-Kuoljok