Förtroendevalda i föreningen

Föreningens styrelse 2023

Ordförande: Anna Pittja Granlund
Ledamot och vice ordförande: Mikael Pirak
Ledamot och sekreterare: Ida Jansson
Ledamot och kassör: Torbjörn Doj
Ledamot och medlemsansvarig: Lars Lehman
Ledamot: Anna Nutti Wiandt
Ledamot: Anne Wuolab
Ersättare: Per Tjikkom (2023)
Ersättare: Hanna Schimmer (2023)
Ersättare: Rebecca Gunnarstedt (2023)
Hedersmedlemmar: Anna-Maria Blind Olsson, Torbjörn Arnold

Övriga förtroendevalda 2023

Revisorer: Viola Walkeapää och AnnaLisa Nyberg
Revisorsersättare: Karin Vannar
Valberedning: Ann-Charlotte Sjaggo (sammankallande) och Irene Partapuoli