Förtroendevalda i föreningen

Föreningens styrelse 2021

Ordförande: Ann-Marie Smeds (2021)
Ledamot och vice ordförande: Marcus Sjaggo (2020-2021)
Ledamot och sekreterare: Magdalena Johansson (2021-2022)

Ledamot och kassör: Barbro Stenman (2021-2022)

Ledamot: Nina Nordvall (2021-2022)
Ledamot: Inger Wågman-Larsson (2020-2021)
Ledamot: Leif Persson (2021)

Ersättare: Anna Hövenmark (2021)
Ersättare: Per-Jonas Parffa (2021)
Ersättare: Torbjörn Doj (2021)
Hedersmedlemmar: Astrid Pirak, Anna-Maria Blind Olsson, Seth Högling, Torbjörn Arnold

Övriga förtroendevalda 2021

Revisor: Viola Walkeapää och Anna Lisa Nyberg
Revisorsersättare: Karin Vannar
Valberedning: Liz-Marie Nilsen (sammankallande), Anna-Clara Fasth Andersson, Ann-Charlott Sjaggo
Ersättare i valberedning: Kjell Åke Aronsson
Medlemsansvarig: