Utgivna småskrifter

Varje år ger föreningen ut en småskrift inom museet Ájttes verksamhetsområde. Här kan Du låna småskrifterna – se HÄR.

 
2023. Våra marker: lappskatteland och ortnamn i Jokkmokk. Ann-Charlotte Sjaggo.
2022. Elli-Karin Pavval – Vart barn är sin egen sol. Sara Aira Fjällström.
2021. Julevsáme vuoddaga/Lulesamiska skoband. Katarina Spik Skum.
2020. Harald Grundström. Karin Tuolja.
2019. Samefolket 100 år. Åsa Lindstrand och Victoria Harnesk.
2018. Udtja – En personlig berättelse av Michael Teilus.
2017. Jåhkåmåhkke – Skidkultur med samiskt ursprung. Åsa Lindstrand och Tor Lundberg Tuorda.
2016. Fjällträdgården – En Fjällbotanisk trädgård i Jokkmokk. Göran Sjöberg.
2015. Meraga Juhán. Åsa Lindstrand och Tor Lundberg Tuorda.
2014. Betraktelser av en trumma. Sunna Kuoljok och Anna Westman Kuhmunen.
2013. Renskötarkvinnor : om renar och kvinnans roll i renskötseln. Berit Inga och Ida Sunna.
2012. Gámasuojne = Skohö. Kajsa Kuoljok.
2011. Notfiska, nuohttit. Biehtár Ingvar Olof Rimpi.
2010. Sejtar som har förts bort och kommit hem. Apmut Ivar Kuoljok, John Kuoljok o Anna Westman Kuhmunen.
2009. Ájtte musei vänner 30 år. Hans Anderson, Kjell-Åke Aronsson.
2008. Getskötsel bland renskötande samer. Ann-Catrin Blind, Kajsa Kuoljok.
2007. DNA-spår ger nya kunskaper om järven. Eva Hedmark.
2006. Jokkmokks fjällträdgård : nu har den blomstrat i tio år. Thomas Öberg.
2005. Samisk etnomedicin : en introduktion. Torbjörn Arnold.
2004. Ett levande museum : Ájtte musei vänners jubileumsskrift 2004. Hans Anderson.
10. Utvecklingsläran och frågan om samernas bostäder i Jokkmokks kommun 1933-1946. Gertrude Hanes.
9. Renmjölkning och mjölkvallar : Johan och Ibb-Anna berättar. Yngve Ryd.
8. Tankar kring exploateringen av Sameland. Ingrid Bergstrand.
7. Noai’de och goabdes. Hans Anderson.
6. Dållåbåhttså : om Dållåbåhttså och Guolmas berättat för Yngve Ryd. Yngve Ryd.
5. Ramsos land. Hans Anderson.
4. Samernas folkmedicin. Torbjörn Arnold.
3. Gietka, gierkav, gierkam : den samiska vaggan. Marianne Nilsson.
2. Vantar från Skaite. Erika Pavval.
1. Jokkmokks museum : bakgrund och tillkomst 1960-69. Nils Hövenmark.