Ájtte Musei Vänner

att verka för ett ökat intresse för Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, samt att genom sin verksamhet bidra till museets utveckling.

Bli medlem

Välkommen

Ájtte Musei Vänner
c/o Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Box 116
SE-962 23 JOKKMOKK

Hej från valberedningen i Ájtte Musei Vänner!

Det är tid att förbereda nästa års val till olika förtroendeposter. Har du tips till oss? Årsmötet i februari väljer revisorer, styrelse med ordförande, samt förstås valberedning.
Vill du föreslå någon? Kan du själv tänka dig att kandidera till någon uppgift? Hör av dig innan Lucia till någon i valberedningen, ex. nordvallfalck@gmail.com eller på telefon 070-6055 342, Erika.

Tack från oss i valberedningen: Liz-Marie, Anna-Clara, Kjell-Åke & Erika!

(- Förslag på valberedare lämnas till ordförande Ann-Mari eller till vice ordförande Marcus.)