Ájtte Musei Vänner

att verka för ett ökat intresse för Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, samt att genom sin verksamhet bidra till museets utveckling.

Bli medlem

Välkommen

Ájtte Musei Vänner
c/o Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Box 116
SE-962 23 JOKKMOKK

Ájjte Musei Vänner har som 2022 års stipendiat utsett Sanna Vannar från Jokkmokk med motiveringen: Sanna Vannar berättar och förklarar i olika sammanhang på sitt lugna och tydliga sätt om sitt arbete i renskötseln. Som ordförande i Sáminuorra har Sann satsat tid och engagemang i arbetet för unga samers frågor och behov. Att gå samman och lära sig organisering och hur arbetet kan bedrivas ger både den enskilde och gruppen redskap. sanna och de som haft uppdraget före är viktiga förebilder.

 

Nu finns även årsmötesprotokollet att ta del av här.