Ájtte Musei Vänner

att verka för ett ökat intresse för Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, samt att genom sin verksamhet bidra till museets utveckling.

Bli medlem

Välkommen

Ájtte Musei Vänner har som 2023 års stipendiat utsett Matti Holmgren och Stina Svensson från Jokkmokk med motiveringen: 
Matti Holmgren & Stina Svensson låter helhjärtat engagemang och hållbarhet vara ledstjärnor i
företaget Jokkmokkguiderna. Under snart 30 år har de med sin stora erfarenhet av friluftsliv satt Jokkmokk på den internationella kartan och den digitala kartan. 2008 erhöll de Grand Travel
Award som årets ekoturismarrangör, något de varit sedan 2003. Deras föredömliga arbetssätt,
och kunskapsförmedling om natur och kultur i Jokkmokk med omnejd, inspirerar andra företagare
i området. De arbetar även för världsarvet Laponias bevarande och utveckling samt har ett
djupt rotat engagemang i fjällnära urskogar.

Årsmötesprotokollet från 2023 finns att ta del av här.

Postadress:
Ájtte Musei Vänner
c/o Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Box 116
SE-962 23 JOKKMOKK