Ájtte Musei Vänner

att verka för ett ökat intresse för Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, samt att genom sin verksamhet bidra till museets utveckling.

Bli medlem

Välkommen

På onsdag den 20 mars kl 18:30 berättar författaren till årets småskrift Göran Sjöberg om såväl Ájttes natursamlingar som historiken för museets tillblivelse. Kom och lyssna! Det blir en trevlig kväll med fika och mingel!

Nu finns medlemsbrev för våren att ta del av här.

Ájtte Musei Vänner har som 2024 års stipendiat utsett Roger Rimpi med följande motivering:

Han har med stort engagemang under drygt 30 år starkt bidragit till en imponerande besöksnäring i Jokkmokk. Hans företag Samelandsresor har underlättat för människor att besöka den rikedom av natur, fiske, hantverkare, varma människor och samisk kultur som finns i omgivningarna kring Jokkmokk och i de norra landsdelarna.
Han har också verkat aktivt i de många evenemang som sker i området. Han har mycket positivt bidragit till att stärka varumärket Jokkmokk.

Årets stipendiat Roger Rimpi tillsammans med ordförande Anna Pittja Granlund som också avtackades under årsmötet.

Årsmötesprotokollet från 2024 finns att ta del av här.

Postadress:
Ájtte Musei Vänner
c/o Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Box 116
SE-962 23 JOKKMOKK