Ájtte Musei Vänner

att verka för ett ökat intresse för Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, samt att genom sin verksamhet bidra till museets utveckling.

Bli medlem

Välkommen

På gång med föreningen

Måndag 10/6 l.17.30 RÖDLISTAD Vernissage & föreläsning i Fjällträdgården

Tillsamans med Ájtte Museum håller vi vernissage för utställningen Rödlistad – en konstutställning av Mari Vedin Laaksonen om snölegans betydelse för liv, små kärlväxter och mossor. Vernissaget följs av en föreläsning om arbetet med utställningen.

Vi bjuder på tilltugg!

Onsdag 19/6 18:00 Visning av Liggagraven
Välkommen på visning av Liggagraven med Anna Rimpi och Norrbottens museum. En räddningsundersökning av graven pågår eftersom den börjar erodera ner i älven. Föreningen bjuder på fika. Vi samlas för samåkning 17:15 på Västra skolans parkering.
Vägbeskrivning: Sväng av vid Liggadammen efter muddusvägen. Kör några kilometer. Skylt till graven finns vid vägen. För att komma till graven finns skyltad stig ca 500 m.

Fredag 21/6 kl 10-13 Midsommarfirande!

Ájtte Museum tillsammans med ÁMV bjuder in på midsommarfirande på Ájtte Fjällträdgård och Hembygdsgården i Jokkmokk fredagen den 21 juni kl.10-13!

Ta del av hela programmet här.

Buerie båeteme! Buorisboahtem! Bures boahtin! Burist båhtem! Buerestbåhtieme!

Medlemsbrev för våren att ta del av här.

Ájtte Musei Vänner har som 2024 års stipendiat utsett Roger Rimpi med följande motivering:

Han har med stort engagemang under drygt 30 år starkt bidragit till en imponerande besöksnäring i Jokkmokk. Hans företag Samelandsresor har underlättat för människor att besöka den rikedom av natur, fiske, hantverkare, varma människor och samisk kultur som finns i omgivningarna kring Jokkmokk och i de norra landsdelarna.
Han har också verkat aktivt i de många evenemang som sker i området. Han har mycket positivt bidragit till att stärka varumärket Jokkmokk.

Årets stipendiat Roger Rimpi tillsammans med ordförande Anna Pittja Granlund som också avtackades under årsmötet.

Årsmötesprotokollet från 2024 finns att ta del av här.

Postadress:
Ájtte Musei Vänner
c/o Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Box 116
SE-962 23 JOKKMOKK