Ájtte Musei Vänner

att verka för ett ökat intresse för Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, samt att genom sin verksamhet bidra till museets utveckling.

Bli medlem

Välkommen

Två aktiviteter på gång med föreningen:

Lördag 25/5 13:00 Guidad tur bakom kulisserna på Ájtte
Du som är medlem i Ájtte Musei Vänner är välkommen på guidad tur på Ájtte med Per Tjikkom och Göran Sjöberg. Vi får guidning i både utställningarna, källarvalven och bakom kulisserna. Sen blir det fika i vårsolen ute vid eldstaden. Begränsat antal platser. Anmälan till anncharlotte.sjaggo@gmail.com. Vi ses!

Onsdag 19/6 18:00 Visning av Liggagraven
Välkommen på visning av Liggagraven med Anna Rimpi och Norrbottens museum. En räddningsundersökning av graven pågår eftersom den börjar erodera ner i älven. Föreningen bjuder på fika. Vi samlas för samåkning 17:15 på Västra skolans parkering.
Vägbeskrivning: Sväng av vid Liggadammen efter muddusvägen. Kör några kilometer. Skylt till graven finns vid vägen. För att komma till graven finns skyltad stig ca 500 m.

Medlemsbrev för våren att ta del av här.

Ájtte Musei Vänner har som 2024 års stipendiat utsett Roger Rimpi med följande motivering:

Han har med stort engagemang under drygt 30 år starkt bidragit till en imponerande besöksnäring i Jokkmokk. Hans företag Samelandsresor har underlättat för människor att besöka den rikedom av natur, fiske, hantverkare, varma människor och samisk kultur som finns i omgivningarna kring Jokkmokk och i de norra landsdelarna.
Han har också verkat aktivt i de många evenemang som sker i området. Han har mycket positivt bidragit till att stärka varumärket Jokkmokk.

Årets stipendiat Roger Rimpi tillsammans med ordförande Anna Pittja Granlund som också avtackades under årsmötet.

Årsmötesprotokollet från 2024 finns att ta del av här.

Postadress:
Ájtte Musei Vänner
c/o Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Box 116
SE-962 23 JOKKMOKK